DIAMANTER

Vi lagerfører TW/SI og TW/VS

Skaffer alt av kvaliteter og slip.

Selger løse diamanter til engroskunde og privatkunde.

Stener over 0.30ct leveres i hovedsak med GIA eller IGI sertifikat.

Vi importerer diamantene selv og kan derfor tilby gode diamantpriser.

 

DE FIRE C`ENE DE FIRE C`ENE

CARAT - vekten på diamanten.

CLARITY - klarheten på diamanten.

COLOUR - fargen på diamanten.

CUT - slipning.

                                         

                                                 

Kimberley-prosessen

Norge innførte Kimberley-prosessens sertifiseringsordning for handel og uslepne diamanter 1. april 2004. Kimberley-prosessen er et internasjonalt initiativ etablert for å bryte forbindelsen mellom handel for uslepne diamanter og væpnede konflikter. Den startet i mai 2000 på initiativ av sørafrikanske myndigheter sammen med flere andre diamantproduserende land i det sørlige Afrika, bl.a. Botswana. En rekke land sluttet seg til prosessen; foruten de fleste diamantproduserende afrikanske land, EU-landene, Sveits, USA, Kina, Russland, Japan og Canada m.fl.

Norge har støttet Kimberley-prosessen siden slutten av 2001, og er full deltaker i prosessen gjennom innføringen av sertifiseringsordningen i norsk rett. Det ble gjort ved Forskrift om gjennomføring av Kimberley-prosessens sertifiseringsordning for handel med uslepne diamanter, vedtatt av Utenriksdepartementet den 24. februar 2004 med ikrafttredelse 1. april 2004. Brudd på forskriftens regler kan medføre straff.

Forskriften er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Deltagende stater må gjennomføre regler som innebærer at:

  • hver forsendelse av uslepne diamanter til og fra statens territorium ledsages av et sertifikat som oppfyller Kimberley-prosessens kriterier.
  • det finnes en import- og eksportmyndighet som kontrollerer og/eller utsteder sertifikater for den enkelte forsendelse
  • det innføres forbud mot import fra og eksport til land som ikke er deltagere i Kimberley-prosessen
  • det føres statistikk over produksjon, import og eksport av uslepne diamanter.

Utenriksdepartementet har oppnevnt Norges Gullsmedforbund som norsk tilsynsmyndighet. Kimberley-prosessen forutsetter et aktivt samvirke mellom statlige og private aktører for å være mest mulig effektiv. Bransjen har også en sterk interesse i å avverge at handel med såkalt konfliktdiamanter finner sted. Ved aktivt å medvirke til å hindre slik handel, oppnår bransjen å kunne forsikre forbrukerne om at diamanter kjøpt i Norge ikke er konflikt-diamanter.

Prosedyrebeskrivelse
Import-/eksport av varer som omfattes av forskrift om gjennomføring av Kimberley-prosessens sertifiseringsordning for handel med uslepne diamanter.

Kimberley-prosessens internasjonale nettside; http://www.kimberleyprocess.com/

Diamond Facts; http://www.diamondfacts.org/

Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn